۱۲ دی ۱۳۹۷

ریفلاکس (برگشت اسید از معده)

ریفلاکس (گاستروازوفاژیال) یا برگشت اسید از معده به مری به دو نوع می باشد : ۱ – نوع فیزیولوژیک : که به صورت تیپیک بعد از […]