دکتر محمد قزلو متولد سال 1348 در شهر گرمسار می باشند. ایشان دوران دبستان، راهنمایی و دبیرستان را در شهر گرمسار با موفقیت طی نموده و در کنکور سال 1366 با رتبه عالی در رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شدند. همچنین دوران تخصص داخلی رو در دانشگاه شیراز و دوران فوق تخصص را در دانشگاه علوم پزشکی تهران طی نموده اند. از دیگر فعالیت های ایشان شرکت در کنگره های داخلی و خارجی و عضویت در انجمن گوارش و کبد ایران می باشد.

دکتر محمد قزلو